Gyermek,- és családgondozás, 2001-2002


1990-1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998

1999-2000 2003-2004 2005-2008
2001

Nemzetközi erőfeszítések a gyermekek szexuális kizsákmányolásának megelőzésére és kezelésére. [Ford.]: Hartmann Mariann = Család, Gyermek, Ifjúság 10. 2001. 5. (26-30.)

Gauland Mária: A közelmúlt családpolitikai intézkedéseinek hatása a nagycsaládok életére (p. 139-141.) In: Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán 2000. szeptember 22-23. [Szerk.]: Osztovits Ágnes. Bp., 2001. 272. p.

Kerezsi Klára - Finszter Géza - Kó József - Gosztonyi Géza: A területi bűnmegelőzés lehetőségei Budapest V., IX. és XXII. kerületében (p. 112-180.) In: Kriminológiai tanulmányok, 38. [Szerk.]: Irk Ferenc. Bp. Orsz. Kriminológiai Int., 2001. 366. p.

Oross Jolán: A hajléktalanügy legfontosabb tényei és tendenciái (p. 113-122.) In: Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán 2000. szeptember 22-23. [Szerk.]: Osztovits Ágnes. Bp., 2001. 272. p.

Szabó Endre: Családi életre nevelés = Távlatok 51. 2001. (30-35.)

Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán 2000. szeptember 22-23. [Szerk.]: Osztovits Ágnes. [Közread. a] Szociális és Családügyi Minisztérium. Bp., 2001. 272. p.

A családon belüli erőszak elleni intervenciós központ - Bécs. [Ford.]: Varga Gabriella = Család, Gyermek, Ifjúság 10. 2001. 2. (39-42.)

Büki Péter: Speciális szükségletű gyermekek a gyermekvédelmi szakellátórendszer intézményeiben = Család, gyermek, ifjúság. 10. 2001. 4. (7-14. )

Csuhai Józsefné - Nagy Imre: Lakásotthonok Baranyában = Család, gyermek, ifjúság 10. 2001. 6. (43-51.) Teljes szöveg

Hartmann Mariann: Gyermekvédelem, személyiségfejlesztés, családi életre nevelés a pedagógusok alapképzésében = Család, gyermek, ifjúság 10. 2001. 1.  (22-29.)

Herczog Mária: Hogyan segít a segítő? = Népszabadság 2001. 11. 30. (19.)

Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. Budapest, KJK-Kerszöv, 2001
287 p.

Herczog Mária: Veszteség, gyász és örökbefogadás = Család, Gyermek, Ifjúság 10. 2001. 2. (8-10.)

Kovács Melinda: Elmarasztalni vagy elhalasztani. Az EU diszkurzív stratégiái az 1998-as és 1999-es országjelentésekben. [Ford.]: Kovács Melinda = Replika 12. 2001. 45-46. /november/. (89-110.)

Németh Zsolt: A gyermekek sérelmére megvalósuló szexuális bűnözés kriminológiai vizsgálata (p. 205-221.) In: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, 38. [Szerk.]: Irk Ferenc Bp. Orsz. Kriminológiai Int., 2001. 366. p.

Százdi Antal: Gyermekvédelem Csepelen = Magyar közigazgatás, 51.  2001. 4. 243-251. p.

Százdi Antal: Gyermekvédelem Csepelen. Tanulmányok. Budapest, Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány, 2001. 62. p.

Domszky András - Büki Péter: Gyermekvédelem és gyógypedagógia = Educatio, 10. 2001.  2.  296-311. p.

Domszky András: Az árvaügytől a veszélyeztetettek védelméig. 100 éves a gyermekvédelem = Fordulópont 12. 2001. 72-79.

Sárosi Miklós: "Visszaadni abból, amit kaptam." Beszélgetés a Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány titkárával. [Riporter:] Százdi Antal. = Köznevelés 57. 2001. 29. (17. )

Sárik Eszter: A kiskorú az áldozat, avagy hol tart napjainkban a hatósági együttműködés a gyermek érdekében? (p. 181-204.) In: Kriminológiai tanulmányok, 38. [Szerk.]: Irk Ferenc. Bp. Orsz. Kriminológiai Int., 2001. 366. p.

Sárik Eszter: A gyermek- és fiatalkori bűnözés napjainkban = Belügyi Szemle 2001. 2. (48-60.)

Czikó Benjámin: A gyermekvédelmi szakellátás és az iskolai gyermekvédelem összefüggései = Miskolci pedagógus 13. 2001. (13-22.)

Szabadka Péter: A Vigilia beszélgetése Szabadka Péterrel. [Riporter:] Szűts Zoltán = Vigilia 66. 2001. 4. (310-316.)

Szombathelyi Szilvia: A gyermekeink védelmében nyilvántartási és értékelési rendszer szakmai tapasztalatai Kanadában = Család, gyermek, ifjúság 10. 2001. 6. (28-33.) Teljes szöveg

Morvai Krisztina: Ajánlások a gyermekbántalmazás megelőzésére és kezelésére = Család, gyermek, ifjúság 10. 2001. 6. (34-36.) Teljes szöveg

Kovács Eszter: Mit tudunk az intézményben élő gyermekek elleni szexuális bántalmazásról? = Család, gyermek, ifjúság 10. 2001. 5. (21-25.) Teljes szöveg

Szalay Dénes: Gondolatok a minőségbiztosítás lehetőségeiről a gyermekvédelemben = Család, gyermek, ifjúság 10. 2001. 4. (15-21.)

Nemzetközi erőfeszítések a gyermekek szexuális kizsákmányolásának megelőzésére és kezelésére = Család, gyermek, ifjúság. 10. 2001. 5. (26-30. )

Száz éves a gyermekvédelem = Óvodai nevelés, 54. 2001. 5. (183-184. )

Szöllősi Gábor: Szakmai modellek a gyermekjóléti szolgálatoknál végzett segítő munkában = Család, gyermek, ifjúság 10. 2001. 1. (16-20.)

Tarr György: Gyermekjog. Budapest, Szent István Társulat, 2001. 94. p.

Thomas, Terry: Hogy a gyermekeket ne érhesse bántódás a velük dolgozóktól: új eredmények az Egyesült Királyságban. Ford. Neményi Eszter = Család, gyermek, ifjúság 10. 2001. 5. (33-36.)

Kézikönyv a szociális intézményekben dolgozók számára, 2001. [Szerk.]: Fialla Marianna. Bp., Menhely Alapítvány, 2001. 113. p.

A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra 2. Dobogókő, 2000. [Szerk.]: Gabos Erika. [Előszó]: Edvi Péter. [Közreműködő]: Fűrész Gábor - Gerbner, George - László Miklós - Simonfalvy Ildikó. [Közread. a] Nemzetk. Gyermekmentő Szolg. Magy. Egy. Bp., 2001. 309. p. /Kobak Könyvsor., 4./

"A társadalmi kohézió, az elszegényedés megállapítása". Politikai vita az Országgyűlésben = Esély 13. 2001. 5. (81-91.)

Tóth Andrea: Gyermekkorú bűnelkövetők = Család, gyermek, ifjúság 10. 2001. 6. (17-25.)

A gyermekek jogai hazai és külföldi örökbefogadás esetén. [Ford.]: Bogár Zsuzsa = Család, Gyermek, Ifjúság 10. 2001. 2. (2-7.)

Neményi Eszter: Nemzetközi örökbefogadás = Család, Gyermek, Ifjúság 10. 2001. 2. (11-14.)

Győrfi Éva: Az örökbefogadási adatbankról = Család, Gyermek, Ifjúság 10. 2001. 2. (34-38.)

Dér Mária: Az ártatlanság kora. Gyermekbűnözés Budapesten = Belügyi Szemle 2001. 7-8. (125-148.)

Szilágyi Mónika: Gyermekbántalmazás - fogalomhasználat, jelzés, együttműködés = Háló 7. 2001. 5. (13-14.)

Darvas Ágnes - Tausz Katalin: Gyermekszegénység = Vigilia 66. 2001. 12. (915-920.)

Darvas Ágnes - Tausz Katalin: Gyermekszegénység és családtámogatások. Szociálpolitikai válaszok a volt államszocialista országokban = Eszmélet 2001. 49. (46-64.)

Gyermek a történelemben. Beszámoló a Hajnal István Kör 2001. évi konferenciájáról = Korall 2. 2001. 5-6. (239-240.)

Mozaikok a gyermekszegénységről. Közelítések a gyermekek és családjaik jóléti helyzetének kutatásában. Bp., KSH Népességtud. Int. soksz., 2001. 77 p. Bibliogr. p. 71-77. /KSH Népességtud. Kut. Int. kut. jel., 69./

Velkey László: Bántalmazott és bűnelkövető gyermek- és fiatalkorúak = Mentálhigiéné és pszichoszomatika 3. 2001. 3-4. (31-40.)

Szexuális gyermekbántalmazás a családban. [Szerk.]: Széchey Orsolya. [Jegyzetek]: Bentovim, Anton - Brandon, Sydney - Christopherson, James R. -et al. [Ford.]: Figusch Zoltán. Bp., Animula, 2001. 178 p. Bibliogr. p.176-178.


2002

Kende Ágnes: Erőfeszítések a Dzsumbujban = Amaro Drom 12. 2002. 11-12. (p. 12-13.)

Kéri Katalin: Gyermekképünk az ötvenes évek első felében = Iskolakultúra 12. 2002. 3. (47-59.) Teljes szöveg

Korintus Mihályné - Hodosán Róza - Papházi Tibor - Rácz Andrea - Szombathelyi Szilvia: A szociális és gyermekjóléti alapellátások helyzetének áttekintése = Kapocs 1. 2002. 1. (2-11.)

Morvai Krisztina: Szigorodjon a büntetőjogi megítélés. Négyszemközt... a családon belüli erőszak elleni fellépésről. [Riporter:] Biczó Henriett. = Magyar Hírlap. 35. 2002. 245.(9.)

Németh Zsolt: Rendőrség és gyermekvédelem (p. 132-161.) In: Kriminológiai tanulmányok, 39. [Szerk.]: Irk Ferenc. Bp. Orsz. Kriminológiai Int., 2002. 367. p.

Papp Krisztina: A gyermekjóléti szolgálatokban végzett családgondozás meghatározása egy vizsgálat tükrében = Család, Gyermek, Ifjúság 11. 2002. 3. (9-13.)

Dredán Nóra: Viselkedési tünetek bántalmazott gyerekeknél = Alkalmazott Pszichológia 4. 2002. 3. (61-76.)

Bayer Judit: A filter, mint a tartalomszabályozás eszköze = Médiakutató 2002. tél. (97-114.)

Balachova, Tatjana - Bonner, Barbara: Utcagyerekek és árvák Oroszországban: lépések a megértés felé. [Ford.]: Győrfi Éva = Család, Gyermek, Ifjúság 11. 2002. 4. (15-21.)

Büki Péter: Alapelvek és alapjogok a speciális szükségletű gyermekek és fiatalok ellátásának megszervezésében = Kapocs 1. 2002. 2. (42-45.)

Büki Péter: Speciális szükségletű gyermekek a gyermekvédelmi szakellátórendszer intézményeiben a 2000. évi felmérés alapján = Kapocs 1. 2002. 1. (24-29.)

Büki Péter: A speciális szükségletű gyermekek és fiatalok = Kapocs 1. 2002. 3. (34-37.)

Beőthy-Fehér László: Egy lehetséges és kívánatos intézményi modell = Család, gyermek, ifjúság 11. 2002. 4. (25-32.)

Deák Sándorné: A 2000. évben gyermekvédelmi szakellátásba került Komárom-Esztergom megyei gyermekekről = Magyar Közigazgatás 52. 2002. 2. (108-117.)

Diósi Ágnes: Az állam gyermekei = Fordulópont 4. 2002. 1. (49-62.)

Domszky András: Az ombudsman visszatér = Kapocs 2002. 3. (14-15.)

Gáspár Károly - Drosztmérné Kánnai Magdolna: "Módosítani csak gondosan, szépen." A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény két ütemű módosítása ürügyén = Család, gyermek, ifjúság 11. 2002. 6. (4-9.)

Kende Ágnes: Szemünk fénye. Gyermekvédelem Magyarországon = Amaro Drom 12. 2002. 1. (8-10.) Teljes szöveg

Makkay Melinda: Pillanatkép a kanadai gyermekvédelemről. -- gyermekvédelmi előadó összefoglalója. Lejegyezte Sáska Géza. = Család, gyermek, ifjúság 11. 2002. 5. (39-42.) Teljes szöveg

Molnár László: Mikus Gyula. 1930-2002. = Család, gyermek, ifjúság 11. 2002. 2. (27-28.)

Negrea Vidia: Jóvátételen alapuló nevelési módszer alkalmazása beilleszkedési zavarokkal küszködő gyermekek kezelésében = Belügyi szemle. 2002. 5. (95-105.)

Papp Krisztina - Csepeli Mariann: A módszertani gyermekjóléti szolgálatok működésének tapasztalatai = Család, gyermek, ifjúság. 11. 2002. 3. (4-8.)

Pálfi Péter: A kiskorú veszélyeztetésének bűntette egy vizsgálat tükrében = Belügyi Szemle 50. 2002. 1. (59-81.)

Rétiné Böhm Éva - Dernocziné Arki Terézia: A gyermekjóléti alapellátások helyzete Győr-Moson-Sopron megyében = Magyar Közigazgatás. 52. 2002. 2. (118-125.)

Szikulai István - Büki Péter: A gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszere átalakulásának módszertani tapasztalatai = Belügyi Szemle 50. 2002. 1. (118-121.)

Szabóné Pluhár Bernadett - Szikulai István: Az utógondozói ellátás = Család, gyermek, ifjúság 11. 2002. 4. (33-37.)

Szücs Gábor: Családotthon - nevelt gyerek = Egyházfórum. 3. 2002. 5. (10-12.)

Társadalmi felelősség - gyermekvédelem. Válogatás a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakmai Napok előadásaiból (Szerk: Molnár László) Budapest, OKKER, TEGYESZ, 2002. 152. p.

Tüski Anna: Külhoni módszerek hasznosítása a magyarországi gyermekvédelemben = Kapocs 1. 2002. 3. (38-44.)

Kiss Imre - Kun Zsuzsa - Juhász Gábor - Papp Istvánné - B. Aczél Anna: Szakmai kollégiumok: foglalkoztatás + szegénység, kirekesztés,családdal kapcsolatos szociálpolitika + szakmai érdekvédelem + gyermekvédelem = Háló , 8. 2002.  12. (15-18.)

Diósi Ágnes: A gyermekvédelem szárnyai alatt = Fordulópont 4. 2002. 3. (17).  (59-62.)

Maros Katalin - Tóth Olga: Az iskolai gyermekvédelem helyzete = Kapocs 1.2002. 3. (4-13.)

Bayer Judit: Az internet tartalomszabályozása Magyarországon. (Önszabályozás versus állami szabályozás) (p. 451-464.) In: Magyarország médiakönyve 2002. Tények és tanok. [Szerk.]: Enyedi Nagy Mihály - Polyák Gábor - Sarkady Ildikó. Bp., ENAMIKÉ, 2002. 2. köt. 453. p.

Both Éva - Békés Zoltán: A fővárosi gyermekvédelmi szakellátás 2001-ben = Család, Gyermek, Ifjúság 11. 2002. 3. (17-24.)

Szilády Szilvia - Baranyai Eszter: A kiskorúak védelme és a televízió. A kiskorúak számára ártalmas televíziós tartalmak megítélése a budapesti általános iskolások szüleinek körében = Médiakutató 3. 2002. 8. (115-129.)

Vajda Györgyi - Korintus Mihályné: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások keresletének, kínálatának és igénybevételének felmérése. /A "Személyes gondoskodás Európában - jelenünk és a jövő" című nemzetközi kutatás 2. Nemzeti Jelentésének összefoglalója/ = Kapocs 1. 2002. 2. (6-18.)

Jelentés a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről, 2001. [Szerk.]: Bauer Béla - Kiss Paszkál - Kara Ákos - Szabó Andrea - Zsumbera Árpád. Bp., Ifjúsági és Sportminisztérium - Mobilitás Hálózati Igazg. - Nemzeti Ifjúságkutató Int., 2002. 340. p.

Pásztor Miklósné: Ma utcagyerek, holnap bűnöző? = Belügyi Szemle 50. 2002. 1. (3-19)

Németh Zsolt: Ifjúkori bűnözés, drogfogyasztás - a rendőrség a gyermekvédelmi együttműködés rendszerében = Belügyi Szemle 50. 2002. 1. (20-32.)

Király Réka Zsuzsa: Gyermek a tárgyalóteremben = Belügyi Szemle 50. 2002. 1. (96-112.)

Szikulai István - Büki Péter: A gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszere átalakulásának módszertani tapasztalatai = Belügyi Szemle 50.  2002. 1. (113-121.)

Sáska Géza: Pillanatkép a kanadai gyermekvédelemről = Család, gyermek, ifjúság 11. 2002. 5. (39-42.) Teljes szöveg

Családjogi és gyermekvédelmi jogszabályok / [szerk. Lovász Adrienn]. Budapest, KJK-Kerszöv, 2002. 440 p.

Veczkó József:Gyermek- és ifjúságvédelem : család- és gyermekérdekek  Gyula, APC Stúdió, 2002. 319 p.

Morvai Krisztina - Pap Enikő: Új perspektívák a gyermekek elleni erőszak megelőzésben és kezelésében = Belügyi Szemle 50. 2002. 1. (82-89.)

Herczog Mária - Neményi Eszter - Rácz Andrea: A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről. Bp., Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, 2002. 94 p. Bibliogr. p. 90-94 /Család Gyermek Ifjúság könyvek/