Gyermek,- és családgondozás, 1993-1994


1990-1992 1995-1996 1997-1998 1999-2000

2001-2002 2003-2004 2005-2008
1993

Dobó Attila: A családpedagógia és a családpedagógus lehetőségei egy új gyermekvédelmi rendszerben (p. 27-33.) In: I. Országos Családpedagógiai Konferencia. Szakmai anyag. Püspökladány, 1993. április 5-6. [Szerk.]: Bauer Béla. Bp. Bpi Tanítóképző Főisk., 1993. 95. p.

Hanusz Klára: A Családvédelmi Szolgálat és a nővédelmi tanácsadó kapcsolata = Egészségnevelés. 34. 1993. 5. (232.)

Hanusz Klára - Csiza Ernőné – Benéné Bagi Judit: Az érzelmek iskolája. Magzatvédelemtől a magzatvédelemig. [Riporter:] Kovács Judit. = Magyar Nemzet 56. 1993. 181. (7.)

Horváth Mónika: Hozzászólás Dr. Batár István: "Gondolatok a húszéves nővédelmi tanácsadó hálózatról az új Családvédelmi Szolgálat létrehozása kapcsán" c. cikkéhez = Egészségnevelés 34. 1993. 5. (231.)

Karner Károly: Házasság és családvédelem egyházunkban = Keresztyén igazság 1993. 18. (5-14. ) Teljes szöveg

Kovács András: Családtervezés (p. 9-37.) In: Gondozás. [Szerk.]: Balog Miklósné. Bp. Labora, 1993. 176. p.

Mérő Éva: Családbarát társadalmat! Társadalmi célú reklám a nonprofit szférában, a "Nemzetközi Családév" szolgálatában = Marketing 27. 1993. 5-6. (299-301.)

Takács Imre: A családsegítő szolgálatok tevékenysége és együttműködése a családpedagógusokkal (p. 49-57.) In: I. Országos Családpedagógiai Konferencia. Szakmai anyag. Püspökladány, 1993. április 5-6. [Szerk.]: Bauer Béla. Bp. Bpi Tanítóképző Főisk., 1993. 95. p.

Varga Zsolt: Állam és gyermek. Riportkönyv a család-, gyermek- és ifjúságvédelemről. [Előszó]: Varga Zsolt. Lakitelek, Antológia, 1993. 119. p.

I. Országos Családpedagógiai Konferencia. Szakmai anyag. Püspökladány, 1993. április 5-6. [Szerk.]: Bauer Béla. Bp., Bpi Tanítóképző Főisk., 1993. 95. p.

Tájékoztató a család, gyermek- és ifjúságvédelemről. 1992. év. [Közread. a] Népj. Min. Család-, Gyermek- és Ifjúságpol. Főoszt. Bp., Népjóléti Minisztérium, 1993. 164.p.

Gyermekvédelmi alapismeretek. Jegyzet.Bp., Orsz. Közokt. Szolgáltató Iroda, 1993. 44. p.

Jelentés a gyerekek helyzetéről Magyarországon, 1993. [Szerk.]: Trencsényi László - Papp György - Radics T. Péter. [Közread. a] Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma. Bp., Borsodi Ny., 1994. 218,[1] p. /Jelentés a gyerekek helyzetéről Magyarországon, 1993./

Herczog Mária: Gyermekvédelem = Iskolakultúra 3. 1993. 10. (64-65.)

Hevesi Katalin - Majoros Mária - Mészáros Lászlóné - Tardos Anna: Csecsemőotthonos és gyermekvédelem Rövid tájékoztató a CSOSZ néhány vizsgálatáról = Esély 4. 1993.  1. (81-87.)

Majoros Mária: A csecsemőotthonban nevelkedő gyerek családba kerülésének előkészítése = Esély 4. 1993. 1. (76-80.)

Kálló Éva: A csecsemőotthonban nevelkedő gyerek találkozása saját múltjával = Esély 4. 1993. 1.(70-75.)

Vincze Mária: Lehet-e otthon a csecsemőotthon? = Esély 4. 1993. 1.(65-69.)

Jordan, Bill: A háború utáni megújhodás = Esély 4. 1993. 6. (61-71.)

Hanák Katalin: Variációk egy témára (gyermekvédelem megújítása) = Esély 4. 1993. 6. (82-96.)

Gáspár Károly: Dr. Kóti János. /1929-1993./ = Család, gyermek, ifjúság 2. 1993. 5. (15.)

Kozma Blanka: Az állam kebelén. 2. = Amaro drom 3. [1993]. 12. (8.)

Herczog Mária - Révész Piroska: Egy gyermekotthon megszüntetésének és a GYIVI munkatársainak átképzéséhez és továbbképzéséhez kapcsolódó program tapasztalatairól = Család, gyermek, ifjúság  2. 1993. 1-2. (19-27.)

Ihász Márta: A fővárosi gyermekvédelem - helyzetelemzés = Család, gyermek, ifjúság  2. 1993. 1-2. (9-12.)

Csecsemőotthonok és gyermekvédelem. Rövid tájékoztató a CSOSZ néhány vizsgálatáról. [Összeáll.] Hevesi Katalin [et al.]. = Esély 4. 1993. 1. (81-87.)

Gergely Béla: Beszélgetés Gergely Bélával. [Riporter:] Gergely Ferenc. = Gyermekvédelem - nevelőközösségek 1. 1993. 2. (1-12.)

Gergely Ferenc: Kell-e nekünk gyermekváros? = Gyermekvédelem - nevelőközösségek 1. 1993. 2. (30-36.)

Lévai Miklós: A gyermekek jogai és szociális helyzetük Magyarországon = Gyermekvédelem - nevelőközösségek 1. 1993. 1. (13-23.)

Molnár Margit: Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények az ókori Rómában = Gyermekvédelem - nevelőközösségek 1. 1993. 1. (10-12.)

Pónyi Béla: Törvényre emlékezve - törvényre várva = Gyermekvédelem - nevelőközösségek 1. 1993. 2. (13-19.)

Sikeri Antalné: Beszélgetés Sikeri Antalnéval. [Riporter:] Gergely Ferenc. = Gyermekvédelem - nevelőközösségek 1. 1993. 1. (2-9.)

Gibicsár Gyula: A gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi tevékenység egyes kérdéseiről = Rendészeti szemle 31. 1993. 2. (13-20.)

Gibicsár Gyula: A gyermekkorúak és a fiatalkorúak részvétele az erőszakos és a szervezett bűnözésben Magyarországon = Család, Gyermek, Ifjúság 2. 1993. 5. (4-6.)

Szilvási Léna: Titokban tartani vagy megmondani. Bevezető gondolatok az örökbefogadásról = Család, Gyermek, Ifjúság 2. 1993. 5. (31-34.)

Rácz József: Alkohol- és drogfogyasztás a gyermek- és serdülőkorban és az iskolai prevenció = Szenvedélybetegségek 1. 1993. 5. (335-347.)

Laskay Emőke: A gyámhatósági munka változásai = Szabolcs-szatmár-beregi szemle 28. 1993. 3. (317-326.)

Szücs Lászlóné Siska Katalin: A fiatalkori veszélyeztetettség jelenségei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 28. 1993. 3. (305-315.)

Nagy György: Néhány megfigyelés Bonn gyermek- és ifjúságvédelmének színvonaláról = Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből 57. 1993. (179-187.)

Gergely Ferenc: Egy kényszer szülte intézmény /a Fóti Gyermekváros/ születése első évei. /1957-1964./ = Társadalomkutatás 11. 1993. 3. (84-91)

Kerezsi Klára: A gyermekek jogainak és érdekeinek büntetőjogi védelme = Ügyészségi értesítő 29. 1993. 2. (30-34.)

Gyermekvédelmünk helyzetéről: a FICE Magyarországi Egyesületének informatív kiadványa. A nemzetközi szervezet felkérésére készített összeállítás /[ szerk. Volentics Anna]. Budapest : FICE Mo. Egyes., 1993. 32 p.

Változások Közép-Európa nevelőotthonaiban. A fejlődés útjai Ausztriában, Hollandiában, Magyarországon, Németországban és Svájcban / [összeáll. ford. Cseres Judit]. Budapest : FICE Kiadványok, 1993.113 p.

Szöllősi Gábor: Szolgálja törvény a gyermekeket. Ismertető a gyermekek jólétéről és a gyermekvédelemről szóló, a Népjóléti Minisztériumban készülő törvénytervezetről [Budapest], Magyarország. Népjóléti Minisztérium, [1993]. 99 p.

Máray Ágnes: Esettanulmány = Család, Gyermek, Ifjúság 2. 1993. 3-4. (11-16.)

Várhalmi Judit: Anyaoltalmazó Ház = Család, Gyermek, Ifjúság 2. 1993. 3-4.

Herczog Mária: Észrevételek a "Gyermekjólét és a gyermekvédelem törvényi szabályozásának koncepciójáról" szóló kormányelőterjesztés tervezetéről = Család, Gyermek, Ifjúság 2. 1993. 5. (1-3.)

Pető Zoltán - Szabó Pál - Túry Ferenc: Serdülő és ifjúkori mentálhigiéniai problémák. A prevenció és a gondozás lehetőségeiről = Szenvedélybetegségek 1. 1993. 3. (207-211.)

Sugárné Kádár Júlia: Családban, illetve állami gondozásban élő óvodáskorú gyermekek nyelvi kommunikatív készségének és e készség szociabilitást befolyásoló szerepének összehasonlító vizsgálata = Pszichológia 13. 1993. 2.(225-286.)

Magyar Judit: Beilleszkedési nehézségek az iskolában = Gyermekvédelem - nevelőközösségek 1. 1993. 1. (38-42.)

Kálmánchey Márta: Az intézetbe kerülés pszichológiai szempontú elemzése = Gyermekvéd. - nevelőközösségek 1. 1993. 2. (20-23.)

Elekes Zsuzsanna - Paksi Borbála: Budapesti középiskolások drogfogyasztása = Protestáns Szemle Új foly. 2. 1993. 4. (310-319.)


1994

Cseh-Szombathy László - Molnár Edit, S. - Pongrácz Tiborné - Utasi Ágnes: Családi értékek - családi normák = Magyar Szemle Új foly. 3. 1994. 9. (918-930.)

Csizmadia Ferencné: A családsegítés intézményes lehetőségei és módszerei, a civilszervezetek családsegítő munkája (p. 66-85.) In: Kalauz gyermekvédelmi feladatok ellátásához a közoktatásban és a szociális ellátásban. [Szerk.]: Gáspár Károly. OKKER Oktatási Iroda, 1994. 142. p.

Csókay László: A gyermekvédelem gyakorlata Németországban (p.161-211.) In: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. [Szerk.]: Hazai Vera - Herczog Mária. Bp. Pont, 1994. 328,[5]. p.

Hazai Vera: A gyermekvédelem gyakorlata Hollandiában (p.94-130.) In: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. [Szerk.]: Hazai Vera - Herczog Mária. Bp. Pont, 1994. 328,[5]. p.

Herczog Mária: A gyermekvédelem gyakorlata Finnországban (p.43-66.) In: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. [Szerk.]: Hazai Vera - Herczog Mária. Bp. Pont, 1994. 328,[5.] p.

Herczog Mária: A gyermekvédelem gyakorlata Nagy-Britanniában (p.131-160.) In: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. [Szerk.]: Hazai Vera - Herczog Mária. Bp. Pont, 1994. 328,[5.] p.

Hrotkó László - Varga Tamás: A segítők segítése = Család, Gyermek, Ifjúság 3. 1994. 2. (38-40.)

Karczag Judit: Házunk tája. A nevelési tanácsadó sajátos feladatai egy lakótelepen = Család, Gyermek, Ifjúság 3. 1994. 3-4. (50-51.)

Orbán István: A család- gyermek- és ifjúságvédelem továbbfejlesztése. Az 1969. évtől az 1985. évig bezárólag kormányhatározatok alapján. Előadás-vázlat (p. 139-155.) In: Szöveggyűjtemény szociálpedagógia szakos hallgatók részére. [Szerk.]: Orbán István. Eger, EKTF Nyomda, 1994. 2. köt. 311. p.

Orbán István: A hivatásos pártfogó felügyelet eredményei, elvi és gyakorlati problémái (p. 57-71.) In: Szöveggyűjtemény szociálpedagógia szakos hallgatók részére. [Szerk.]: Orbán István. Eger, EKTF Nyomda, 1994. 1. köt.  271. p.

Pintér Attila: Anya- és gyermekvédelem (p.123-128.) In: Szociális munka és egészségügy. Tanulmányok. [Szerk.]: Csató Zsuzsa. Bp. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, 1994. 211. p.

Vukovich György - Cseh-Szombathy László - Molnár Edit, S. - Pongrácz Tiborné - Utasi Ágnes: Családi értékek - családi normák (p. 7-40.) In: Magyarország átalakulóban. Bp. Népjóléti Minisztérium, 1994.  232. p.

Családtámogatási rendszerek Európában (p. 212-221.) In: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. [Szerk.]: Hazai Vera - Herczog Mária. Bp. Pont, 1994. 328,[5] p.

Kalauz. Gyermekvédelmi feladatok ellátásához a közoktatásban és a szociális ellátásban. [Szerk.]: Gáspár Károly. [Előszó]: Gáspár Károly., OKKER Oktatási Iroda, 1994. 142 p.

Szénásy József: Országos Stefánia Szövetség. /1915-1941./ = Orvosi hetilap 135. 1994. 8. (415-417.)

A szociális segítő nyitánya. [Szerk.]: Balog Miklósné. [Előszó]: Ferge Zsuzsa. (2. mód. kiad.) Bp., Labora, 1994. 144 p. Bibliogr. p. 127 /Szociális segítő/

Akáb István: Pedagógusképzés és gyermekvédelem = Óvodai nevelés 47. 1994. 7. (236-237.)

Hanák Katalin: Variációk egy témára. /A gyermekvédelem megújítása/ (p.97-110.) In: XXX. 1963-ban alakult meg a Szociológiai Kutatócsoport. [Szerk.]: Kemény István - Gábor László. Bp. AKAPRINT, 1994. 416. p.

Societies in transition: East-Central Europe today. Prague papers on social responses to transformation. [Szerk.]: Wallace, Claire - Ringen, Stein. [Előszó]: Deacon, Bob. [Közread. a] CEU. Aldershot - Brookfield - Hong Kong - Singapore - Sydney, Avebury 1. köt. [Előszó]: Wallace, Claire.  1994. [8], 224. p. /Stud. in the soc. pol. of East. Eur. and the SU/

B. Aczél Anna: A gyermekvédelem dilemmái Magyarországon = Eszmélet 6. 1994.  21-22.  (66-78.)

Bartos Klára - Zsámbéki Eszter: Sikertelen kihelyezések. A hagyományos nevelőszülőktől 1991-ben és 1992-ben visszahozott gyerekek eseteinek vizsgálata = Család, gyermek, ifjúság 3. 1994. 2. (4-10. )

Budai István: Gyermekvédelem az iskolában és/vagy iskolai szociális munka = Család, gyermek, ifjúság 3. 1994. 5. (3-7.)

Mikus Gyula: Gyermekvédelem a századelőn. Gegus Dániel és kortársai a századelő gyermekeinek és veszélyeztetett fiataljainak szociális helyzetéről. [Irod. szle.] = Család, gyermek, ifjúság 3. 1994. 6. (26-30.)

Pongrácz Erzsébet: A szociális gondoskodás rendszere Cipruson = Család, gyermek, ifjúság 3. 1994. 2. (25-28.)

Németh Géza: Szemben az európai humanizmus értékrendjével = Magyar élet 2. 1994. 12. (13-15.)

Kecskeméti Edit: Gyermekek a létminimum alatt. Beszélgetés az ENSZ Gyermekalap Magyar Nemzeti Bizottságának vezetőjével. [Riporter:] Hardi Péter = Magyarország 31. 1994. 38. (9.)

Orell Ferenc János: Alkoholizmus, család és a veszélyeztetett kiskorúak = Rendészeti szemle. 32. 1994. 11. (33-38.)

Gibicsár Gyula: A gyermek- és ifjúságvédelem helyzete és feladatai - ügyészi szemmel = Valóság 37. 1994. 11. (39-44.)

Herczog Mária: A gyermekvédelem szerkezeti és szakmai dilemmái. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1994. 253. p.

Gyarmati Szabó Éva: A gyermekvédelem kiszolgáltatottsága = Népszabadság 52. 1994. máj. 28. /123/. (13.)

Conte, John R.: A gyermekkel szembeni szexuális erőszak. [Ford.]: Margitta Nóra = Család, Gyermek, Ifjúság 3. 1994. 1. (21-28.)

Cseres Judit: Erőszak a családban = Rendészeti Szemle 32. 1994. 6. (11-20.)

A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata (Szerk: Hazai Vera - Heczog Mária) Budapest, Pont, 1994. 328,[5] p.

Gyermeki jogok - jogsértő felnőttek. Budapest, FICE, 1994. 115. p.

Herczog Mária: Az iskolai gyermekvédelem = Család, gyermek, ifjúság 3. 1994. 5. (1-2.)

Orbán István: Szöveggyűjtemény szociálpedagógia szakos hallgatók részére. Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, 1994.

Kaszás Marianne: Az egyesületi karitásztól az állami gondoskodásig. Szociális gyermekvédelem a századfordulón Budapesten = Szociológiai Szemle 4. 1994. 1. (127-145.)

Mojzesné Székely Katalin: A "hasznosidő"-től a hasznos életig. /Beszélgetés Lukács Barnával, a kazincbarcikai Don Bosco általános iskola és speciális szakiskola igazgatójával = Esély 6. 1994. 3. (105-123.)

Spitzer Tibor: Az állami gondoskodásból kikerült fiatalok családépítési kísérletei = Esély 6. 1994. 4. (58-62.)

Albert-Lőrincz Enikő: Serdülőkori veszélyeztetettség néhány vetülete Marosvásárhelyen = "Végeken" 5. 1994. 2. (92-95.)

Kovács Judit: A maga módján, de nem a maga erejéből = Magyar Nemzet 1994. jan. 3. (4.)

Sugárné Kádár Júlia: A családi kommunikációs tapasztalatok hiányának jelei az állami gondozott gyerekek beszédében = Óvodai Nevelés 47. 1994. 2. (40-41.)

Sugárné Kádár Júlia: A családban, illetve állami gondozásban élő fiúk és lányok beszédfejlődésének eltérései = Óvodai Nevelés 47. 1994. 3. (76-77.)

Velkey László: A "megvert", "megkínzott", "megrázott", "bántalmazott" gyermek syndroma = Gyermekgyógyászat 1994. 4. (267-279.)