Gyermek,- és családgondozás, 1999-2000


1990-1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998

2001-2002 2003-2004 2005-2008
1999

Fridli Judit: Tanácsadás válsághelyzetben = Fundamentum 3. 1999. 1. (92-100.)

Hazai Istvánné: A család-, gyermek-, és ifjúságvédelem (p.81-92.) In: Új utak a szociális ellátásban. Előadások és tanulmányok az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének kérdéseiről. [Szerk.]: Papp Ágnes. Bp. Jóléti Szolgálati Alapítvány, 1999. 92. p.

Kelemen Gábor: Úton a dialógusfejlesztő párkonzultáció és a házasságterápia felé = Psychiatria Hungarica 14. 1999. 6. (652-666.)

Kurimay Tamás: A családterápia kihívásai a XXI. század küszöbén. Bevezető és áttekintő tanulmány a hazai családterápia professzionalizációjáról és alkalmazásának új irányvonalairól = Psychiatria Hungarica 14. 1999. 6. (631-643.)

Ladányiné Szarvas Ibolya: Védőnők a csongrádi tanyavilágban = A Falu 14. 1999. 2. (99-108.)

Laki László - Békés Zoltán: A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők életkörülményei egy "periférián" elhelyezkedő térségben I-II. = Család, Gyermek, Ifjúság 7. 1999. 2., 3. (18-26.,16-25.)

Mikus Gyula: Drogkonferenciák = Család, Gyermek, Ifjúság 7. 1999. 6. (24-26.)

Révész Piroska: A helyettes szülői szolgáltatás = Esély 1999. 2-3. (59-78.)

Sulyok Brigitta: A gyermekes háztartások gazdálkodása, jövedelmi viszonyai (121-136.) In: Dóra Ilona: Az önkormányzati segélyezés és a segélyezett háztartások életkörülményei. Bp. KSH, 1999. 189. p.

Családterápia és határterületei = Psychiatria Hungarica 14. 1999. 6. 629-744.

Baráth Árpád: "Ész nélkül". A kábítószer-használat és -függőség lélektani és szociálpszichológiai háttere gyermekeknél és fiataloknál Magyarországon (1991-1998) = Szenvedélybetegségek 7. 1999. 1. (27-37.)

Bíró Endre - Csizmár Gábor: A szociális munka és a gyermekvédelem jogi kézikönyve Budapest, Közgazd. és Jogi Kvk., 1999 [629] p.

Büki Péter: Az általános iskola és diákotthon gyermekvédelmi szempontú átalakulása = Család, gyermek, ifjúság 8. 1999. 4. (9-11.)

Büki Péter: Szükség lenne a gyermekvédelmi törvény kommentárjára = Család, gyermek, ifjúság 8. 1999. 3. (44-47.)

Büki Péter - Takácsné Pozsgai Zsuzsa: A  0-3 éves korú gyermekeket ellátó otthonok és a szociális munka = Háló 5. 1999. 12.

Császi Lajos: Újabb morális pánik: a videojáték = Népszabadság 1999. 12.15. (12.)

Csókay László: Egy új fogalom a gyermekvédelemben - a tervezési értekezlet = Család, gyermek, ifjúság 8. 1999. 1. (18-21.)

Diósi Pál: Legénytoll a láthatáron I. 400 budapesti fiatal képe nemzedékéről és önmagáról = Esély 10. 1999. 6. (62-82.)

Domszky András: Miért jó nekünk az ombudsmani vizsgálat? = Család, Gyermek, Ifjúság 8. 1999. 3. (4-13.)

Palásti Gáborné - Lónárt Attila: Gyermekvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén megyében = Család, gyermek, ifjúság 8. 1999. 5.(38.)

Sipos Ferencné: Hagyd el az utcát, gyere Bosconiába = Család, gyermek, ifjúság 8. 1999. 5. (27.)

Elekes Zsuzsanna - Paksi Borbála: Fiatalok szenvedélyei?! Alkohol- és drogfogyasztás valamint dohányzás a budapesti középiskolások körében 1999-ben = Századvég Új foly. 1999. 13. (53-73.)

Herpainé Márkus Ágnes: Tégy, ha tudsz, társulásban. A TéGY ZalA-KAR Térségi Gyermekjóléti Szolgálatról = Család, Gyermek, Ifjúság 7. 1999. 3. (39-43.)

Honti Henriett: A gyermekvédelmi törvény a nemzetközi jog és a gyakorlat tükrében = Esély 10. 1999. 6. (60-69.)

Grasz Tibor: A Krízis Alapítvány munkájáról = Család, gyermek, ifjúság 8. 1999. 4. (24-29.)

Krasznai Judit: Előítéletek = Család, gyermek, ifjúság. 8. 1999. 4. (12-23.)

Krasznai Judit: Kit védünk és kitől? = Család, gyermek, ifjúság 8. 1999. 5. (11-16.)

Tenczer Tamás: Média: mankó vagy bunkó = Család, gyermek, ifjúság 8. 1999. 1.(38-40.)

Piegelné Csényi Magdolna: Családi napközi regionális konferencia = Család, gyermek, ifjúság 8. 1999. 4. (39-40.)

Incze Gabriella: Lombikbébik = Család, gyermek, ifjúság 8. 1999. 4. (26-28.)

Makai Éva: Gyermekvédelem az iskolai pedagógiai programban = Család, gyermek, ifjúság 8. 1999. 6. (11-15.)

Makai Éva: Iskolakerülők? Avagy iskolásügyek egy gyermekjóléti szolgálatnál = Új Pedagógiai Szemle 1999. 1. (92-100.) Teljes szöveg

Laki László - Békés Zoltán: Szegénységben élni és felnevelkedni Magyarországon az ezredfordulón = Belügyi Szemle 37. 1999. 7-8. (72-92.)

Mester Zsuzsa: A magyar oktatás "problémavilága" = Amaro Drom 9. 1999. 1. (3-10.) Teljes szöveg

Molnár László: Egészségnevelés és gyermekvédelem = Család, gyermek, ifjúság 8. 1999. 2. (40-41.)

Molnár László: Egy éves a törvény = Család, gyermek, ifjúság 8. 1999. 6. (1-3.)

Németh Zsolt: A gyermek- és ifjúságvédelem néhány aktuális kérdése rendőri szemszögből = Család, gyermek, ifjúság 8. 1999. 1. (27-31.)

Purda Zsuzsanna: A kétéves Gyermekvédelmi Törvény tapasztalatai az átmeneti nevelésbe vételi eljárás tükrében I = Comitatus 9. 1999. 12. (51-57.)

Szabó András: Kiszakadás vagy leszakadás. Diszfunkciók a felnőtté válás során = Esély 1999. 4. (73-81.)

Szilvási Léna: A felülvizsgálatok és a facilitálás = Család, gyermek, ifjúság [8]. 1999. 1. (5-9.)

Gyevikné Szauter Hilda - Szollár Zsuzsanna: A szociális törvényben és a gyermekvédelmi törvényben szereplő ellátási formákban tapasztalható átfedések, ezek gyakorlati problémái = Magyar közigazgatás 49. 1999. 6. (321-328.)

Tőke Alajos: A gyámhivatalok megalakulásának tapasztalatai Zala megyében = Magyar közigazgatás 49. 1999. 10. (580-589.)

Gyáni Gábor: Könyörületesség, fegyelmezés, avagy a szociális gondoskodás genealógiája = Történelmi szemle 41. 1999. 1-2. (57-84.) Teljes szöveg

Tóth Olga: Erőszak a családban. Bp., TÁRKI, 1999. 44. p. Bibliogr. p. 40 /TÁRKI Társadalompol. Tanulm., 12./

Rétiné Böhm Éva: A gyermekvédelem a nyugati végeken = Háló 5. 1999. 2. 12-14. old.

Kovács Ágnes: Anya - és gyermekvédelem 1-2.: Csecsemőotthon - másként = Gyermekgyógyászat 50. 1999. 6. (613-631.)

Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció. 2. kiad. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 280. p.

Tájékoztató a család- és gyermekvédelemről 1998./ [közread. a] Szociális és Családügyi Minisztérium, Magyarország. Szociális és Családügyi Minisztérium, 1999. 69 p.

Kézikönyv a gyermekvédelmi törvény és a hozzákapcsolódó rendeletek használatához / összeáll. Mányai Judit, Mózer Péter, Révész Magda. Budapest, MAN Kontakt Bt., 1999. 190 p.

Negrea Vidia - Büki Péter: A speciális gyermekotthonokról. RéSzemletek egy készülő módszertani levélből = Család, Gyermek, Ifjúság 7. 1999. 4. (3-8.)

Domszky András: Szociális-kulturális igazgatás. Gyermek- és ifjúságvédelem. [Jegyzetek]: Herczog Mária. [Közread. a/z/] BKÁE. Bp., 1999. 56 p.

Förster, Michael F. - Tóth István György: Családi támogatások és a gyermekszegénység a kilencvenes években Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban. [Ford.]: Babarczy Eszter. Bp., TÁRKI, 1999. 55 p. Bibliogr. p. 40-42. /TÁRKI Társadalompol. Tanulm., 16./

Tóth Olga: Erőszak a családban. Bp., TÁRKI, 1999. 44 p. Bibliogr. p. 40 / TÁRKI Társadalompol. Tanulm., 12./

Vevők az erőszakra? = Fordulópont 1. 1999. 5-6. 3-111.


2000

Asbóth Katalin - Csepeli Marianna - Pataky Zsuzsa - Papp Krisztina: A jelzőrendszer működtetése = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 4. (4-11.)

Bárdos Kata: A rendszerszemléletű gondolkodás helye és szerepe a családi szociális munkában = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 4. (35-36.) Teljes szöveg

Buda Béla: A család segítésének útjai (p. 136-148.) In: A család. [Szerk.]: Hamp Gábor - Kelemen Gábor. Bp. Balassi Kiadó - Magyar Pax Romana Fórum, 2000. 213, [2]. p.

Ferencziné Kun Beáta: Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete által működtetett Anya-Gyermek Segítőotthon 1998-1999. évi munkájáról, tapasztalatairól = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 3. (36-42.)

Hovanyecz László: Kopottas ország nem tud újítani. Cseh-Szombathy László családjáról, a pályájáról és a jövőnkről = Népszabadság 58. 2000. 153. (26.)

Kállai Szilvia, S.: Önkényes lakásfoglalók. Elzárás és legalizálás között = Világunk 2. 2000. 6. (24-26.)

Kende Ágnes: Enyhítő körülmények. A magyar szociálpolitika tíz éve = Amaro Drom 10. 2000. 6. (10-12.) Teljes szöveg

Kitzinger Dávid - László Mónika: A morális pánik motívumai egy magyarországi mozgalomban. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének kampányai. [Irod. Szemle.] = Replika  2000. 40. (81-95.) Teljes szöveg

Lakner Zoltán: A Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének IX. konferenciája (május 17-19.) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás változásai a jogszabályok tükrében = Háló 6. 2000. 6-7. (15-18.)

Lukács Barnabás: A halmozottan hátrányos helyzetű és cigány fiatalok nevelése - oktatása - szakképzése. A kazincbarcikai Don Bosco Szakképző és Általános Iskola modellje = Iskolakultúra 10. 2000. 12. (63-68.) Teljes szöveg

Münchmeier, Richard: A szociálpedagógia a jövőjét keresi. [Ford.]: Domokos Bálint (p. 313-324.) In: Szociálpedagógia. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Kozma Tamás - Tomasz Gábor. Bp. Osiris - Educatio, 2000. 416. p.

Rátay Csaba: Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 1. (36-37.)

Roth Mária: A gyermekek védelme az abúzussal szemben - hagyományok és újítások Romániában. /RéSzemletek/. [Ford.]: Negrea Vidia = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 1. (22-26.) Teljes szöveg

Szabóné Kármán Judit: Gyermekvédelem, családvédelem a védőnői munkában = Védőnő 10. 2000.  1. (26-27.)

Tausz Katalin: Szociális ellátások (p. 87-98.) In: Helyi önállóság és önkormányzati feladatok. Tanulmányok. Bp. - Nagykovácsi Miniszterelnöki Hivatal Közigazgatás- és Területpolitikai Államtitkárság "Helyi önkormányzati know-how" program, Pontes Kft, 2000. 183. p.

A család. [Szerk.]: Hamp Gábor - Kelemen Gábor. Bp., Balassi Kiadó - Magyar Pax Romana Fórum, 2000. 213 [2] p. /Pax Romana kvk/

Az Oltalom Karitatív Egyesület 1999. évi Szakmai beszámolója. [Közreműködő]: Iványi Gábor - Éliás Éva - Palkovics Gabriella - Ducsayné Süth Brigitta - Polgár Ágnes. Bp., Oltalom Karitatív Egyesület, 2000. 20. p.

Sziszik Erika - Klér Andrea: Akikért a törvény szól = Esély 2000. 2. (16-40.) Teljes szöveg

Hegedűs Judit: A gyermekek ellen elkövetett erőszak = Új Pedagógiai Szemle 50. 2000. 4. (59-71.)

Farkas Péter: Családszociológia és gyermekvédelem [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézet. Piliscsaba, PPKE BTK, 2000. 219 p.

Gönczöl Katalin: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése. A családon belül veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló állami feladatokról. Heves megyei helyzetjelentés 1997-99 évekről = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 6. (12-19.)

Herczog Mária: A rendszerváltozás hatása a gyermekekre és családjaikra = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 5. (33.)

Makai Éva: Szétszakadt és meg nem font hálók. Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem a 90-es években. Bp., OKKER, 2000. 212. p.

Rónainé Falusi Mária: Számok, tények, észrevételek. Helyzetkép a családjukból kiemelt 0-6 éves korú gyermekek intézményes ellátásáról = Háló 6. 2000. 3. (2-4.)

Vidra Szabó Ferenc: Lakásotthoni pillanatképek Budapesten = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 5. (14-22.)

Víghné Károlyi Katalin: Út a jövőbe = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 3. (33-35.)

Budapesti nyilatkozat = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 5. (34-35.)

Császi Lajos: Médiaerőszak: egy vizsgálat, és ami mögötte van = Belügyi Szemle 38. 2000. 7-8. (46-56.)

Bozsó Ilona: A gyermekvédelem időszerű kérdései = Szociális munka 12. 2000. 3. (185-189.)

Purda Zsuzsanna: A kétéves gyermekvédelmi törvény tapasztalatai. 2. = Comitatus 10. 2000. 1-2. (88-95.)
 
Purda Zsuzsanna: Az ideiglenes hatályú elhelyezés gyakorlati problémái a gyámhivatalok szemszögéből = Család, gyermek, ifjúság 9. 2000. 3. (11-17.) Teljes szöveg

Gibicsár Gyula: A gyermek- és ifjúságvédelem az ügyészi jogalkalmazási tapasztalatok tükrében = Család, gyermek, ifjúság 9. 2000. 1. (9-12.)
 
A Gyermekek védelme az abúzussal szemben - hagyományok és újítások Romániában. Ford. Negrea Vidia = Család, gyermek, ifjúság 9. 2000. 1. (22-26.) Teljes szöveg

A jelzőrendszer működtetése. [Írta] Asbóth Katalin [et al.] = Család, gyermek, ifjúság 9. 2000. 4. (4-11.)

Sárik Eszter: A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzési lehetőségei = Család, gyermek, ifjúság 9. 2000. 2. (4-13.)

Sárik Eszter - Vasvári Csaba: Valóban az erőszak a főszereplő? A gyermek-és fiatalkori bűnözés helyzete és tendenciái napjainkban = Belügyi Szemle 38. 2000. 7-8. (57-68.)

Velkey László: A televízió és videó műsorok, mint gyermekeink, fiataljaink testi-lelki-szellemi egészségét veszélyeztető tényezők = Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2. 2000. 1-2. (41-50.)

Szöllősi Gábor: A gyermekjóléti szolgáltatás előzményei, közpolitikai kapcsolatai és funkciói = Család, gyermek, ifjúság 9. 2000. 4. (17-23.) Teljes szöveg

Szöllősi Gábor: Hogy fogalmunk legyen róla. A veszélyeztetettség fogalma az amerikai gyermekvédelemben = Esély 11. 2000. 4. 39-71. Bibliogr. (69-71.)

Volentics Anna: Pszichotikus fejlődésirányú gyermekek helyzete az ezredfordulón = Gyógypedagógiai szemle 28. 2000. 2. (139-145.)

Miksa Lajos: Ki védi meg gyerekeinket? Bűnözők és áldozatok = Köznevelés 56. 2000. 8. (2-3.)

Kádas György: A Gyermekrendőrség. Beszámoló a szegedi Gyermekrendőrség féléves működéséről. [Közread., bev. és jegyz. ell.]

Tóth István: Gyermekszociális gondoskodás Szegeden századelőn. /1914-1918./ = A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Történeti tanulmányok. 3. 2000. (127-149.)

Herczog Mária: A családnak partneri viszonyban kellene lennie az iskolával. [Riporter:] Földes Petra = Új pedagógiai szemle 50. 2000. 12. (48-54.) Teljes szöveg

Farkas Péter: Családszociológia és gyermekvédelem. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2000. 219. p.

Tanulmányok a gyermek- és ifjúságvédelem témaköreiből Gáti Ferenc 80. születésnapja alkalmából [Szerk. Mihály Ildikó]. Megjelenés: Budapest: FICE Mo. Egyes., 2000. 253 p.

Segal, Julia - Simkins, John: Anyunak szüksége van rám. Sérült szülők egészséges gyerekek. Ford. Deák Márta, P. Szávai Eszter, Sebestyén Vera. Budapest, Pont Kiadó Kft., cop. 2000 232, [2] p.

Remsberg, Bonnie - Saunders, Antoinette : Gyermekeink és a stressz [Ford. Schmidt Sára]. Budapest, Pont Kiadó Kft., cop. 2000 183 p. /Gyermekvédelmi kiskönyvtár /

Végh Erzsébet - Kiss Éva - Ferenczi Lászlóné: Budapesti óvodások paszív dohányzási prevalenciája, 1999 = Egészségnevelés 41. 2000. 4. (123-126.)

Gönczöl Katalin: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése. A családon belül veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló állami feladatokról. Heves megyei helyzetjelentés 1997-99 évekről = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 6. (12-19.)

Vavró István: A gyermek- és fiatalkorúak "bűnözésének" néhány kérdése = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 3. (7-10.)

Vavró István: A család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni Bűncselekmények néhány demográfiai vonatkozása = Szenvedélybetegségek 8. 2000. 4. (287-296.)

Lustyik Katalin: A netpornográfia és az amerikai gyermek = Médiakutató 1. 2000. 1. (49-58.)

Borbély Sjoukje: A 0-3 éves korú gyermekeket ellátó otthonok és a szociális munka = Háló 6. 2000. 1. (11-12.)

Büki Péter - Szikulai István: Stratégiai lépések gyermekotthonok szakmai átalakításhoz = Háló 6. 2000. 10. (4-6,11.)

Asbóth Katalin - Pataky Zsuzsa: Az ombudsmani jelentések gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő legfontosabb megállapításai és tanulságai = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 4. (14-16.)

Maros Katalin: Gyermekvédelmi és pedagógiai együttműködés a Bocskai István Általános Iskolában = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 4. (37-44.)

Várnagy Elemér - Várnagy Péter: A hátrányos helyzet pedagógiája. Bp. Corvinus K., 2000. 168 p., Bibliogr. p. 123-125 /A hét szabad műv. kvt./

Darvas Ágnes - Tausz Katalin: Gyorsjelentés a gyermekszegénységről Magyarországon és Romániában. [Jegyzetek]: Somorjai Ildikó. Bp., Szociális Szakmai Szöv., 2000. 138 p. /Pillanatképek/

Pöthe, Peter - Halfarova, Hana - Bosák Viktor - Csémy László: Gyermekek szexuális zaklatása a Cseh Köztársaságban - retrospektív vizsgálat.[Ford.]: Buda Júlia = Szenvedélybetegségek 8. 2000. 1. (18-29.)

Förster, Michael F. - Tóth István György: A családi támogatások és a gyermekszegénység három országban = Statisztikai Szemle 78. 2000. 9. (677-702.)