A magyar állam által elismert nyelvvizsgák

Információk az államilag elismert nyelvvizsgákról.

Az államilag elismert nyelvvizsga sikerességének feltétele Magyarországon

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (www.nyak.hu) döntése: az a vizsgázó, aki bármelyik államilag elismert nyelvvizsgarendszerben az ország bármelyik vizsgahelyén 2009. január 2. után nyelvvizsgát tett, csak akkor szerezhet nyelvvizsga-bizonyítványt, ha minden egyes vizsgarészben (olvasás, írás, hallás, beszéd és - kétnyelvű vizsga esetén - a közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át és összességében a szerezhető pontszámok minimum 60%-át.

Forrás

1. BME nyelvvizsgák

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézete által kifejlesztett BME általános, kétnyelvű vizsgarendszerében angol nyelvből alapfokú (B1), középfokú (B2) és felsőfokú (C1) vizsgákat lehet tenni. Mindhárom szinten lehet szóbeli, írásbeli valamint komplex (szóbeli és írásbeli) típusú vizsgára jelentkezni, tehát a részvizsgák külön is letehetők és bármikor ismételhetők. Ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezik, de csak az egyik részvizsgája sikerül, a sikeres részvizsgáról megkapja a bizonyítványt, így egy következő alkalommal már csak a korábban sikertelen részvizsgát kell megismételni. A külön megszerzett szóbeli és írásbeli bizonyítvány együtt komplexnek számít, függetlenül a megszerzésük között eltelt időtől.

Lehetőség van arra is, hogy a vizsgázók honosító, egynyelvű és kétnyelvű kiegészítő vizsgát tegyenek. A kétnyelvűsítő kiegészítő vizsga alapfokon egy szövegértési feladatot, középfokon egy idegen nyelvű szöveg magyarra fordítását, felsőfokon pedig egy magyar nyelvű szöveg idegen nyelvű tartalmi összefoglalását jelenti.

A BME nyelvvizsgatípuson belül általános egy- és kétnyelvű, gazdasági, ill. műszaki kétnyelvű szaknyelvi vizsgát lehet letenni. A vizsgából szerzett bizonyítvány a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő.

További információk

2. University of Cambridge ESOL

A Cambridge ESOL egynyelvű angol nyelvvizsga-bizonyítványok az egész világon elismertek, számos ország egyetemei, munkaadói és oktatási intézetei elfogadják. 2003 óta Magyarországon is akkreditált angol nyelvvizsga, így felvételinél, diplománál és munkavállalásnál is felhasználható.

A Cambridge angol nyelvvizsgákat Budapesten és vidéken összesen 12 intézetnél lehet letenni. A vizsgatípusnak négy fajtája választható: az általános, üzleti, jogi és gyermek angol. A Cambridge ESOL vizsgák rendszere kapcsolódik az Európa Tanács által létrehozott hatfokozatú nemzetközi szintezéshez. 2011-től a Cambridge ESOL vizsgaközpont lehetőséget ad arra, hogy egy-egy KER (Közös Európai Referenciakeret) szintet (pl. B1) többféle ESOL vizsgával, illetve egy vizsgával több szintet lehessen elérni.

Ez két irányban valósulhat meg:

- ha egy vizsgázó jobb eredményt ér el annál, mint amilyen szintre jelentkezett, egy szinttel magasabb minősítést kaphat ugyanazért a vizsgadíjért, pl. valaki középfokú nyelvvizsgára jelentkezik (FCE) kaphat C1-es felsőfokú nyelvvizsga minősítést kiemelkedő eredmény esetén;

- ha egy vizsgázó csak néhány ponttal ér el gyengébb eredményt annál, mint amilyen szintre jelentkezett, akkor még kaphat egy szinttel alacsonyabb minősítést. Például ha valaki felsőfokú angol nyelvvizsgára jelentkezik (CAE), de nem éri el, még kaphat B2-es középfokú angol nyelvvizsga minősítést.


EZEK A VÁLTOZÁSOK A MAGYAR ÁLLAMILAG ELISMERT BIZONYÍTVÁNYOKAT NEM ÉRINTIK! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Cambridge nyelvvizsgáknál csak arról a szintről kaphat a vizsgázó akkreditált nyelvvizsga-bizonyítványt, amely szintre jelentkezett!

A nyelvvizsga hivatalos magyarországi képviselete, a British Council Nyelviskolája az alábbi Cambridge vizsgákra készít fel:

FCE (First Certificate in English) - államilag elismert középfokú angol nyelvvizsga - B2

BEC Vantage (Business English Certificate) - B2

CAE (Certificate in Advanced English) – államilag elismert felsőfokú angol nyelvvizsga - C1

BEC Higher (Business English Certificate) - C1

CPE (Certificate of Proficiency in English) - államilag elismert felsőfokú angol nyelvvizsga - C2

További információk a nyelvvizsgáról:

- British Council

- Cambridge English

- Cambridge exams

3. City & Guilds Vizsgarendszer

A City & Guilds International ESOL Diploma - új generációs nemzetközi angol nyelvvizsga, a Magyarországon közel 20 éves sikertörténetre visszatekintő közkedvelt Pitman nyelvvizsga korszerűsített változata. Angol nyelvvizsgája nemzetközileg elismert egynyelvű nyelvvizsga, amely ideális választás a vizsgázóknak. A Közös Európai Referenciakeret 6 szintjére kidolgozott vizsga számos előnyt nyújt felvételihez, diplomához, hazai és külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz. Felépítésében az egyszerűségre törekszik és az általános, kommunikatív angol nyelvtudást méri hétköznapi, életszerű feladatokkal. A City & Guilds angol nyelvvizsga a világ több mint 80 országában jelen van és számos cégen belül elismerik, valamint több országban államilag elismert nyelvvizsgának számít.

Az új vizsga Reading, Writing, Listening és Speaking részekből áll. A nyelvvizsgát csak akkreditált vizsgahelyeken lehet letenni akár komplexen akár - 2014. január 1-től - külön írásbeli vagy szóbeli részvizsga formájában. Ez azt jelenti, hogy a sikeres részvizsgáért is kiállítható államilag elismert bizonyítvány. A részvizsgák a Speaking-Listening és a Reading-Writing készségpárokban tehetők le.

További információk

4. Corvinus Általános Nyelvvizsga

A Corvinus angol nyelven letehető általános nyelvvizsgája államilag elismert (akkreditált) egy- és kétnyelvű nyelvvizsgaként is választható. A vizsga a Budapesti Corvinus Egyetemen 2000 óta működő nyelvvizsgaközpontban tehető le. A vizsgák célja továbbra sem a vizsgázók nyelvi hiányosságainak feltárása, hanem a sikeres szereplés elősegítése kommunikációközpontú feladatok segítségével. A Corvinus általános nyelvvizsga letétele során a vizsgázók a mindennapi életben gyakran előforduló helyzetekhez és sokszor használt (írt, olvasott és hallott) szövegfajtákhoz kapcsolódó feladatokon keresztül mutathatják be, hogy miként képesek alkalmazni megszerzett nyelvtudásukat. Az egynyelvű vizsga során minden feladat megoldása idegen nyelven történik.

A kétnyelvű vizsga annyiban különbözik az egynyelvűtől, hogy eggyel több feladatot tartalmaz. Ez a feladat (szöveg-összefoglalás vagy -fordítás szótár segítségével) a magyar és idegen nyelv közti közvetítőkészséget méri. A szóbeli vizsgáztatás módja egyéni. A vizsgázó kétfős vizsgabizottság előtt vizsgázik.

További információk:

- Szaknyelvvizsga

- Általános nyelvvizsga-információk

5. DExam vizsgarendszer

A DExam vizsga a KER (Közös Európai Referenciakeret) ajánlásait követő egynyelvű angol nyelvvizsga, amely a kommunikatív célok megvalósításához szükséges általános nyelvtudást alap-, közép- és felsőfokon, a vizsgázók érdeklődésének megfelelő témakörökben méri.

B2 és C1 szinten a DExam vizsga olyan általános nyelvvizsga, amely a diákok, egyetemisták, főiskolások nyelvhasználati igényeit természetes humán- vagy reálérdeklődésük messzemenő figyelembevételével elégíti ki. A társadalomtudományok és a művészetek iránt érdeklődők nyelvtudásukat általános és humán tematikájú feladatokon mutathatják meg, míg a természettudomány és a technika iránt érdeklődőknek a reálmodul választásával lesz nagyobb esélyük angol nyelvi ismereteik bizonyítására a DExam vizsgarendszerben. A vizsgázók már a DExam vizsgára való jelentkezéskor megjelölhetik, kivel szeretnének vizsgázni. Felépítésében mindhárom szinten (B1, B2 és C1) komplex tudást mérő vizsga, mely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll. A két vizsgarész a négy nyelvi alapkészséget és a nyelvismeretet méri. A mérési egységek önállóak, a készségeket elkülönítve mérik.

További információk

6. ECL nyelvvizsga

A „European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages” elnevezésből alkotott „ECL” betűszóval jelölt nyelvvizsga több nyelvből is letehető. Az angol, német és a magyar vizsga nemzetközi és államilag is elismert, vagyis akkreditált. Egyelőre a többi nyelvből letett sikeres vizsga esetén nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt kapnak a vizsgázók, amelyből kiegészítő vizsga nélkül, egyszerűsített honosítással szerezhető akkreditált nyelvvizsga-bizonyítvány. Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle mindennapi élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni.

Az angol, német, és magyar (mint idegen nyelv) nyelvvizsga-bizonyítvány felhasználható a felvételinél (a mindenkori pontértékeknek megfelelően), a diplomához és természetesen elfogadják álláskeresésnél is.

További információk

7. Euro

Az Euroexam olyan nyelvvizsgarendszer, amelyben egyesítve van mindaz, amit a vizsgázók és a vizsgát elfogadók ma elvárnak. Minden feladata az Európa Tanács „Európai Nyelvi Keretrendszerére” épül. Ez pedig garanciát jelent mind a használható, valódi nyelvtudásra, mind a széles körben elfogadott nyelvvizsga-bizonyítványra. Az Euro nyelvvizsga az általános nyelvi ismereteket méri, egynyelvű és kétnyelvű változatban is letehető angol és német nyelven.

Legfontosabb célkitűzése, hogy valódi kommunikációs képességeket mérjen olyan feladatokon, amelyek a leghétköznapibb helyzeteket tükrözik. Azoknak ajánlott, akik egy teljes értékű angol nyelvvizsga-bizonyítványt szeretnének szerezni, amely felhasználható a felvételinél (a mindenkori pontértékeknek megfelelően), a diplomához és természetesen elfogadják álláskeresésnél is. Ez azt jelenti, hogy az Euro és EuroPro (szakmai, üzleti vizsga) a felvételitől a diplomán át a nyelvpótlékig mindenütt érvényes államilag elismert nyelvvizsgáknak számítanak.

További információk

8. ITK – Origo

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ a korszerűség kívánalmait is szem előtt tartva arra törekszik, hogy az „ORIGÓ” vizsgarendszer megfeleljen az akkreditáció követelményeinek, a változó környezet feltételeinek és a vizsgázók jogos elvárásainak. A két profillal - oktatás és vizsgáztatás - rendelkező Idegennyelvi Továbbképző Központ (ITK) 1967. szeptember elsejével kezdte meg működését mint az Eötvös Loránd Tudományegyetem felügyelete alatt álló intézmény. Ugyanebben az esztendőben az állami nyelvvizsgák rendszerét szabályozó miniszteri rendelet létrehozta az Állami Nyelvvizsga Bizottságot (ÁNYB), amelyet az ITK működtetett.

2000. január elsejétől az újonnan jelentkező vizsgázni kívánók „állami” helyett már csak „államilag elismert” nyelvvizsgát tehetnek a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) által akkreditált nyelvvizsgaközpontban vagy vizsgahelyein.

Az ITK-Origó Magyarországon kifejlesztett, általános nyelvi tudást mérő, kétnyelvű vizsgarendszer. A kétnyelvű nyelvvizsgarendszer keretében jelenleg angol, beás (cigány), cseh, dán, eszperantó, finn, francia, horvát, japán, kínai, lovári (cigány), német, olasz, orosz, román, spanyol, svéd, szerb, szlovák, szlovén, újgörög élő idegen nyelvekből, valamint latin és ógörög nyelvből lehet államilag elismert nyelvvizsgát tenni.

További információk

9. Pannon Nyelvvizsga

A Pannon Nyelvvizsgarendszer a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott, az Európa Tanács által ajánlott és akkreditált szintű alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokú (C1), államilag elismert, kétnyelvű általános nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé szóbeli, írásbeli és komplex vizsgatípusokból.

A Pannon Nyelvvizsga kiemelt módon méri a nyelvi kreativitást, a használható nyelvtudást, a nyelvi találékonyságot. A vizsgát a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének országos és nemzetközi hírnévnek örvendő munkatársai dolgozták ki. Az Oktatási Minisztérium Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülete a Pannon Nyelvvizsgát államilag elismert nyelvvizsgaként fogadta el a 2002. 09. 16-án kelt határozatában. A sikeres vizsga felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor biztosítja a felvételi többletpontokat, a diploma megszerzésének nyelvi feltételét, valamint a már munkában állók számára a nyelvpótlék-jogosultságot.

További információk

10. társalKODÓ

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) 2003. február 10-én akkreditálta a Kodolányi János Főiskola Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett kétnyelvű társalKODÓ elnevezésű vizsgarendszert. Ezáltal a Vizsgaközpont államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult. A vizsgarendszer általános, kétnyelvű vizsgarendszer, amely három szinten, alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt, angol és német nyelvből.

Az egyes szintek és az azokon elvárt készségek és nyelvismeret meghatározásakor a vizsgarendszer az Európa Tanács ajánlásait vette figyelembe.

2014. február 3-án az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja engedélyezte, hogy a a KJF Nyelvvizsgaközpont a társalKODÓ általános nyelvvizsgarendszer angol nyelvi vizsgáit egynyelvű vizsgaváltozatban is megszervezhesse. Itt a vizsgázók valós, kommunikatív készségeit mérik egy, a kétnyelvűnél egyszerűbb vizsga keretében, amely egyszerre szolgálja a vizsgázók igényeit és megfelel a Közös Európai Referenciakeret elvárásainak. Lényeges változás, hogy az új vizsgarendszerben csak egy feladat méri a nyelvtant és szókincset. A szóbeli vizsgákon a közvetítési feladatot felváltotta az irányító szempontok és képek alapján történő önálló témakifejtés. Így a vizsga rövidebb, egyszerűbb, könnyebb felkészülést igényel, lehetővé teszi az egy nyelven történő gondolkodást.

További információk

11. TELC - The European Language Certificates

A The European Language Certificates a telc GmbH (Frankfurt am Main) jogtulajdonában álló vizsgarendszer. A telc GmBH a DVV, a Német Népfőiskolai Szövetség által létrehozott és felügyelt szervezet, amely a Népfőiskolai Szövetség keretén belül az elmúlt ötven évben működő nyelvvizsgáztatási és fejlesztési tevékenységet fogja össze. A TELC 18 európai országban és Kínában van jelen, és több mint 3000 vizsgahelyen végez nyelvvizsgáztatási tevékenységet. Vizsgázói 10 nyelvből 5 (A1-C1) szinten tehetnek vizsgát. A vizsgák között általános és szaknyelvi vizsga egyaránt van. A TELC nyelvvizsga Európa számos országában komoly esélynövelő a tanulmányok során vagy a munkaerőpiacon való elhelyezkedéskor.

A TELC kizárólagos magyarországi jogtulajdonosa a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - TIT.

A TELC Magyarországon 88 vizsgahelyet működtet, és ezzel a második legnagyobb vizsgahelyhálózattal rendelkezik. A TELC vizsgái közül az angol és a német nyelv államilag elismert alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1). A francia, olasz, orosz, spanyol és török nyelv általános eljárásban honosítható a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ segítségével.

További információk:

- TELC - Magyar oldal

- TELC - Nemzetközi oldal

Hozzászólások ()

(/

Oldalak: 1
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés